25.01.11

Vynikající videa Chrise Leedse vztahující se k jeho knize


Expression Web 4 Step by Step Sample Site - autor Chris Leeds
Chris Leeds vydal již třetí knihu věnovanou MS Expression Web. Tentokrát je to příručka k verzi 4. Touto zprávou chci upozornit na vynikající podporu titulu ve formátu textu a videa. Každé z deseti kapitol knihy je věnován několikastránkový souhrn ve formátu pdf a velmi srozumitelné a názorné video. Zde je seznam názvů videí:
Expression Web 4Step by Step Videos
- Introduction
- Understanding how expression web works
- Capitalizing on Expression Wen 4 Functionality
- Capitalizing on the Template options in Expression web 4
- Its all about Content
- Understanding Validity ana Accessibility
- Creating Web site from scratch
- Adding Client-Site Functionality
- Adding Functionality with JQuery and PHP
- Adding Functionality with ASP.NET and AJAX
- Managing and Publishing Your work
Autor komentuje svoji serii videí slovy:
"This video series is an informal collection of tips, tricks, and techniques based on the chapter exercises in Expression Web 4 Step by Step. While the videos are presented on a chapter by chapter basis, they're not a formal video training course. I'd like feedback on the videos from readers/viewers because I would like to create a formal video training course based on reader recommendations."
Stránku s rozcestníkem najdete na adrese:

http://expressionwebstepbystep.com/4/video/