10.02.11

Get Started with 10 free Expression Web tips from Janine

Rozcestník odkazů na 10 článků s tipy pro efektivní tvorbu webových
stránek v prostředí Expression Wb 4.
Najdete ho na adrese:
http://www.digitalfamily.com/expression/index.html
Můžete také využít odkazy přímo z této zprávy:
1)
Five ways to customize the interface in Expression Web - ODKAZ1

2) Change link colors and remove the underline - ODKAZ2
3) Create external style sheets to save time with CSS - ODKAZ3
4) Center div tags in a CSS layout with Expression Web - ODKAZ4
5) Create styles to align images ODKAZ5
6) Add Meta descriptions for Search Engine Optimization - ODKAZ6
7) Create a rollover image with the Swap Image behavior - ODKAZ7
8) Make global updates with Dynamic Web Templates - ODKAZ8
9) Test web site accessibility - ODKAZ9
10)Test your web site before you publish in online - ODKAZ10
Na výše adrese uvedené v úvodu zprávy najdete řadu dalších informací.