25.02.11

Microsoft Expression Blend 4

Na portálu Grafika On-line najdete velmi výstižnou charakteristiku aktuální verze jedné části MS Expression Studio Ultimate - věnované Expression Blend 4.  Článek byl publikován 18.06.2010 - Autorem je: Luboš Němec. Článek vyšel pod názvem:
Microsoft Expression Blend 4: vývoj Silverlight a WPF aplikací.
Najdete ho na adresehttp://www.grafika.cz/art/vse/expression_blend_4.html
Cituji z úvodu článku Luboše Němce:
"Expression Blend slouží jako prostředník k vývoji grafického řešení a celé kostry Silverlight a WPF aplikací či her, jejichž obsahem je mimo grafiky, videa nebo animací také nezbytná programovatelná část starající se o samotnou funkčnost dané aplikace. Nedávno dokončená čtvrtá stěžejní verze editoru Expression Blend přináší řadu novinek.
Microsoft Expression Blend 4 bychom mohli stručně charakterizovat jako vizuální editor Silverlight RIA a WPF aplikací, ve kterém lze rovnou pohodlně nastavit či spíše „předprogramovat“ vzájemné interakce mezi objekty v aplikaci či prezentaci. Základní principy práce s objekty a obsahem aplikací jsou podobné jako v Adobe Flash CS4/CS5, společné rysy ostatně najdeme i v prolínajících se schopnostech platforem Silverlight a Flash.
"
Cituji ze závěru článku:
"Možná není daleko doba, ve které si aplikaci a její vlastnosti jednoduše naklikáme myší, což ostatně Expression Blend částečně umí už nyní. Expression Blend 4 je určitě nejpůsobivější vývojářský nástroj z celého balíku Expression Studio Ultimate. Schopnosti editoru při vývoji Silverlight a WPF aplikací jsou na velmi vysoké úrovni, špičkový je také integrovaný „diagramový“ prototyping editor SketchFlow. Blend 4 navíc jako celek vhodně doplňuje i platformu .NET a v budoucnu se zřejmě stane jedním z hlavních vizuálních editorů i pro skládání a zmíněné prototypování aplikací pro Windows Phone 7 Series."