17.02.11

MS Expression Web 4 - slideshow-review

Na adrese: http://www.akamonitor.cz/product-reviews/MSEW4/
najdete slideshow, prezentující prostředí a funkce jedné části MS Expression Studia 4, konkretně Expression Web 4. Slideshow obsahuje ukázky struktury menu, hlavní panely, toolbox, nastavení atd. Soubor ukázek obsahuje i stručný přehled využití EW4, informaci o novinkách verze 4 proti předchozím verzím a systémové nároky tohoto softwaru.
Po této slideshow bude zanedlouho následovat druhá část prezentace Expression Web 4, která bude věnována procesu tvorby menší web síte.