01.03.11

Expression Blend 4 - features and example - slideshow review

Ukázka prostředí a funkcí MS Expression Blend 4 formou slideshow-review. Slideshow zahrnuje charakteristiku produktu, jeho hlavních funkcí, výčet novinek v aktuální verzi. Po této úvodní části následuje můj první pokus o využití Blend 4. V příkladu jsem se inspiroval ukázkou z knihy o Blend 2, kterou napsal Victor Gaudioso. Základ projektu je položen v prostředí Visual C# 2008. Projekt je poté načten do Expression Blend 4, kde je postupně upravován do výsledné podoby. Cílem ukázky je předvést část z velkého bohatství funkcí produktu a naznačit workflow při práci na jednoduchém projektu. Po bližším seznámení s produktem vystavím ukázku projektu, řešícího reálnou prakticky využitelnou úlohu. Slideshow review najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/blend-exa/