14.03.11

MS Expression Sketchflow Assets - slideshow - AKA MONITOR

Protypovací nástroj MS SketchFlow využívá celé bohatství funkcí MS Expression Blend 4. Velká část funkcí je soustředěna do panelu ASSETS. Pro představu o možnostech SketchFlow, jsem vystavil slideshow s ukázkami vybraných dílčích  nabídek panelu Assest. Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-assets/