17.03.11

SketchFlow - Use the DataGrid Control - slideshow

Jedním z nezajímavějších prvků ( control ) SketchFlow je DataGrid. Slideshow, vystavená na dále uvedené adrese, prezentuje vytvoření DataGrid na pracovní ploše SketchFlow, automatické vygenerování testovací sady dat, propojení DataGrid s testovacími daty a export vytvořeného prototypu do prostoru SharePointu a do wordu. Pro SharePoint je využita služba http://www.czechia.com/.  Slideshow najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-datagrid/