12.03.11

Using Sketch Style Controls to Enhance a SketchFlow Layout

MS SketchFlow slouží k tvorbě, prezentaci a sdílení prototypu projektu. Umožňuje dosažení zkvalitnění, zrychlení a zhospodárnění projekčních prací. Projektanti a programátoři sdílejí stejné soubory a co je velmi podstatné, do procesu tvorby jsou přímo zapojeni i uživatelé. To všechno je umožněno díky propracovanému systému komunikace se zpětnou vazbou. 
Uživateli je dána možnost, aby se od začátku seznamoval s vznikajícím projektem a aby vznášel své připomínky v průběhu práce a ne jen ke konci práce na projektu. Předvádění základní koncepce projektu na softwarovém prototypu s využitím nástrojů MS Expression Blend a Expression SketchFlow může být komplikováno tím, že uživatel věnuje pozornost více formátové stránce prototypu, než stránce obsahové, koncepční. 
S cílem minimalizovat toto riziko, byl systém SketchFlow vybaven nejen sadou standardních stylů zobrazování prvků, tak jak se vyskytují v provozní verzi projektu, ale i sadou "Sketch" stylů zobrazení, odpovídajících ručním náčrtům a ručnímu písmuFormátová stránka v "sketch" stylu neupoutává tolik pozornost uživatele a usnadňuje udržet diskuzi o návrhu v úrovni koncepční.
Na webovém portálu Microsoftu, konkrétně na stránce "Microsoft Download Centra" je k volnému stažení ZIP soubor, obsahující dokumentaci k příkladu práce se "sketch" styly, zahrnující project-solution soubory k načtení do Blendu, resp. ShetchFlow. Sada souborů je doprovázena textovým souborem ve Wordu, popisujícím práci na příkladu.  Příklad je koncipován tak, že obsahuje částečné řešení projektu a nástroje pro jeho dokončení.  Archiv ( ZIP ) souboru příkladu má velikost 5,5 MB a jeho název je delší:
" 04 Using Sketch Style Controls to Enhance a SketchFlow Layout.zip".
K souborům s příkladem se dostanete na TÉTO adrese.