20.03.11

Working with SketchFlow Behaviours

Názvy jednotlivých variant chování ( behaviour ) samy o sobě mohou být málo srozumitelné. Pro lepší představu uvádím příklad s nabídkou variant chování, které se mi zobrazily v procesu přiřazování chování prvku BUTTON. Stručný význam jednotlivé volby najdete v rámečku na jednotlivých slajdech. Slideshow najdte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/SF-behaviour