19.04.11

ASP.NET 4 a C# 2010 - tvorba dynamických stránek profesionálně - KNIHA 1

Autoři:  Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta
Překlad: RNDr. Jan Pokorný
Vydal ZonerPress ( www.zonerpress.cz )
Zoner press pokračuje ve vydávání odborných publikací věnovaných technologii ASP. Aktuální  vydání  je věnováno ASP.NET 4 a C# 2010.  Jde o publikaci, na které se podíleli tři zkušení autoři : Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta.,
ASP.NET je výkonná technologie Microsoftu určená pro vytváření webových aplikací běžících na straně serveru.
V názvu publikace je uvedeno “KNIHA 1”. Je to proto, že boharství poznatků, které s daným tématem souvisí, přesahuje možnosti jednoho svazku. Publikace byla rozdělena do dvou snazků, při čemž první svazek obsahuj všechno, co potřebujeme ke zvládnutí ASP.NET 4 a C# 2010. První svazek je vhodný zejména pro uživatele, kteří v ASP.NET dosud neprogramovali. Kniha čtenáři nabízí vhodné tempo výukyumožňující v krátkém čase projít všechny základní věci, které je potřeba znát v každodenní vývojářské praxi.
Konkrétně jde v knize 1 o následující témata:
- Základy ASP.NET (úvod do ASP.NET, Visual Studio, webové formuláře, serverové ovládací prvky, aplikace ASP.NET, správa stavu).
- Přístup k datům (základy ADO.NET, datové komponenty a sada dat, vázání dat, bohatě vybavené datové ovládací prvky, cachování a asynchronní stránky, soubory a proudy, LINQ, XML).
- Budování webů ASP.NET (uživatelské ovládací prvky, motivy a vzory stránek, navigace po webu, nasazování webů).
- ASP.NET 4 a C# 2010, kniha 2 těsně navazuje na knihu 1 a popisuje:
- Bezpečnost (bezpečnostní model ASP.NET, ověřování založené na formulářích, členství, ověřování systému Windows, autorizace a role, profi ly, kryptografi e, vlastní zprostředkovatelé členství).
- Pokročilé uživatelské rozhraní (vlastní serverové ovládací prvky, grafi ky, GDI+ a grafy, JavaScript a techniky Ajaxu, portály s webovými částmi, ASP.
Pohodlnému zvládnutí látky napomáhá spousta praktických příkladů a technik z reálného světa.
Na webové stránce knihy na portálu Zonerpress, si můžete stáhnout všechny praktické příklady.
Pro bližší představu o přístupu autorů k danému náročnému tématu, si můžete udělat na základě obsahu dvou bonusových kapitol, které jsou rovněž ke stažení a to v plném znění.
Je třeba řici, že kniha není zrovna ( snad s výjimkou zkušených profesionálů ) vhodná pro čtení u kávy.  Zkušení  autoři nám však svým přístupem studium usnadnili v maximální možné míře. Kniha ZonerPressu je vzácný kus odborné literatury, který by určitě neml chybět v knihovně žádného programátora dynamických webových stránek.  Knihu vřele doporučuji všem náročným programátorům.