24.04.11

Články s ukázkami na téma Deep Zoom Composer

V publikované slideshow, věnované Deep Zoom Composeru, byly využity některé z následujících zdrojů, které najdete na dále uvedených adresách:
- DEEPZOOM - Deep Zoom Silver Light

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645050(v=vs.95).aspx
- The following sample shows Deep Zoom in action
http://samples.msdn.microsoft.com/silverlight/samplebrowser/index.htm#/?sref=easing_functions_gallery&sref=DeepZoomFullSample
- Video s možností udělat thumbnail jako malé kopie aktuální scény
http://samples.msdn.microsoft.com/silverlight/samplebrowser/index.htm#/?sref=BitmapSample
- LIVE příklad na Deep Zoom 
http://samples.msdn.microsoft.com/silverlight/samplebrowser/index.htm#/?sref=easing_functions_gallery&sref=DeepZoomSimpleZoom
- Deep Zoom Tips and Technics
http://www.google.cz/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=deepzoom+tips+and+technics
- The printed circuit board ( klikací příklad přímo v textu )
http://www.avrashow.net/PCB2010/default.html
- Experience the Deep Zoom
http://dptnt.com/2008/12/experience-the-deep-zoom/
- DZ resouce page
http://blogs.msdn.com/expression/archive/2008/09/08/deep-zoom-resources.aspx
- A deepzoom primer ( explained and coded)..
http://blogs.msdn.com/jaimer/archive/2008/03/31/a-deepzoom-primer-explained-and-coded.aspx
DEEP ZOOM DEVELOPER RESOURCES
http://blogs.msdn.com/b/expression/archive/2008/09/08/deep-zoom-resources.aspx
- DeepZoom Tutorial
http://net35.ccs.neu.edu/home/callado/deepzoom/Default.aspx
- Deep zoom composer project
http://www.soc.napier.ac.uk/~bill/unit01_s/DeepZoomProjectTestPage.html