10.04.11

ContentSeeds – LIVE editace obsahu webových stránek

Tři důležité charakteristické rysy internetu jsou:
- rostoucí bohatství obsahu
- zrychlující se dostupnost obsahu
- flexibilita obsahu.
Jednou  z naléhavých podmínek rozvoje obsahu internetu je nejen snadná tvorba obsahu, ale v nemenší míře i snadná péče o aktualizaci obsahu. Tvorba a editace webových stránek, jako nositelek obsahu internetu mají mnoho společného. Nový obsah stránek vzniká z velké části editací původního obsahu stránek. Mnoho nových stránek vzniká kombinací obsahu existujících stránek s nově vytvářeným obsahem. Klasickými nástroji pro tvorbu a editaci webových stránek jsou nástroje typu MS FrontPage, MS Expression web ( součást MS Expression Studia ) a jejich alternativy o dalších dodavatelů. Editace a doplňování obsahu stránek se děje převážně off-line s následnou publikací nové verze.
V rozhodující míře je aktualizace obsahu v péči správců stránek. Výjimkou jsem některé formy publikace obsahu, jako jsou Forum, Blog, User Group apod. Publikace obsahu je s využitím nového softwaru a nových internetových služeb stále snadnější. Významně se na tom podílí vznik cloud computingu. Dlouhodobým snem správců webu je LIVE editace webových stránek přímo v prohlížeči, bez speciálního softwaru, bez klasického uploadování a downloudování celé webové stráínky. O splnění tohoto snu v posledních letech usiluje několik předních firem. Patří k nim i firma MediaCarbon, inc. Tato firma nabízí několik let produkt nazvaný „ContentSeeds“. ContentSeed byl i původní název firmy MediaCarbon. S nabídkami a s historií produktu a firm se můžete seznámit na stránkách:
www.comntentseed.com a www.mediacarbon.com.

Přístup ContenSeeds je pozoruhodný m.j. tím, že tvorbu a aktualizaci webových stránek v režimu LIVE Editing nabízí nejen uživatelům - správcům stránek, ale  ( v přesně stanoveném režimu ) i klientům firem spravujících stránky.

Základní přístup ContentSeed je následující:
- do rootu domény je nainstalován software ( engine ) dodaný firmou MediaCarbon,
- do kodu webové stránky - do místa, kde má dojít/docházet k aktualizaci/doplnění obsahu stránky, je vložen SEED, což je několikařádkový skript, který je součástí dodávky,
- uživatel, který má být oprávněn k aktualizaci obsahu stránky, je vybaven přístupovým heslem,
- v „klidovém“ stavu není na webové stránce v prohlížeči vidět nic, co by svědčilo o nějaké změně vzhledu či obsahu stránky,
- rozhodující úloha v aktualizaci stránky přísluší on-line ( seed ) editoru.

Aktualizace stránky probíhá takto:
- webová stránka je zobrazena v prohlížeči
- uživatel stiskne CTRL-Y, čímž aktivuje on-line (seed) EDITOR ( zobrazen v prohlížeči ),
- Seed editor umožňuje operace, typické pro většinu editorů,
- Seed Editor obsahuje řadu dialogových oken, umožňujících úpravu vzhledu stránky,
- součástí editoru je Asset Manager, jehož funkcí je zásobovat editor soubory s texty a s multimediálním obsahem ( uploadovaný obsah Asset Manageru je vkládán do webové stránky ),
- uložením nového/aktualizovaného obsahu dochází bezprostředně k úpravě webové stránky zobrazené v prohlížeči.

Cennými vlastnostmi produktu CententSeeds jsou:
- MULTISEED a
- QueryString.
Funkce MultiSeed umožňuje aktualizaci obsahu v několika místech téže stránky.
Funkce QueryString umožňuje vytvářet webové sídlo ( množinu propojených stránek ) pomocí jediné webové stránky, využívající připravené komponenty.

ContentSeed je dodáván ve dvou verzích:
- ASPSeeds a
- PHPSeeds.

Velkou výhodou ContentSeeds je možnost využití na libovolné platformě a při editaci-aktualizaci webových stránek pomocí obsahu různých formátů.

S prostředím a s funkcemi ContentSeeds je možné se seznámit buď na stránce firmy MediaCarbon, nebo využitím mé prezentace-recenze ( slideshow-review), kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/contentseeds / .