21.04.11

SEO Reports - MS Expression Web 4

Jednou zvou nových funkcí 4 verze MS Expression Web je SEO Reports, nabízející designerům a vývojářům rychlou revizi jejich stránek s ohledem na šanci dosáhnout nejvyšší možné hodnoty SERP ( TheSearch Engine Results Page position). Ukázka prostředí  na dole uvedené adrese.
---
 SEO Reports features enables designers and developers to give a sort of "preflight" inspection to their sites and pages from a perspective of attaining the highest possible Search Engine Results Page position. ( Chris Leeds ).
Slideshow-reviewhttp://www.akamonitor.cz/product-reviews/SEO-reports/