05.05.11

Expression Design for Developers

Expression Design for Developers - Postes by Joel Cochran -  portál "developingfor.net"
Expression Studio není pouhou množinou několika programů, ale komplexní systém. To neznamená, že by jednotlivé části/programy nemohly být využívány izolovaně. Hlavní přínos lze však spatřovat ve vzájemné kompatibilitě a ve schopnosti přinášet efekt "týmovou" aplikací. Joel Cochran se na stránkách portálu "developingfor.net" věnuje produktu Expression Design v návaznosti na
Expression Blend
, který výstup z programu Design využívá. Text je rozdělen do 4 částí, které byly publikovány postupně. Obsahují základní charakteristiku MS Design (ve srovnání s produkty společnosti ADOBE - Ilustrator, inDesign, Photoshop ). Možnosti využití Expression Design prezentuje autor na dvou ucelených příkladech.
Zde jsou uvedené 4 části textu, společně s webovými adresami jednotlivých částí. 

Part 1: First Impressions
Part 2: A Quick Tour
Part 3: Editing Your Art
Part 4: Using Layers and Exporting to XAML
Osnova čtyřdílného článku je následující:
- First Impressions
- Things I like
- Things I don’t like
- A Quick Tour
- Doing Something Real
- Adding Shapes to the Artboard
- Adding Text to the Artboard
- Drawing on the Artboard
- Where We Are
- Using Guidelines
- Shape Editing
- Adding Visual Depth
- Layers
- Using Multiple Layers
- Export to XAML
- Consuming the Resources in Blend
- Conclusion
Text může být zajímavý především pro vývojáře aplikací, kterým je prioritně určena poslední, čtvrtá část, věnovaná dvěma tématům: Layers a Export do XAML. Rozsah článku je cca 20 starn ve formátu Wordu.