04.05.11

XIX. ročník konference Systémová integrace - 5. a 6. 6.2011.

Dovoluji si připomenout blížící se tradiční svátek všech informatiků, jejich manažérů i uživatelů ICT. Pořadatelem devatenáctého ročníku konference je opět Vysoká škola ekonomická, společně s organizacemi: Česká společnost pro systémovou integraci, CACIO, ISACA, SoSIReČR a SSSI.
Devatenáctý ročník mezinárodní konference "Systémová integrace 2011“ je zaměřen na zvýšení výkonnosti soukromého i veřejného sektoru v ČR pomocí ICT. Úvodní přednášku na téma "Strategie konkurenceschopnosti ČR" přednese Jan Švejnar (CERGE).
Podtitulek konference zní: Role ICT při zvyšování konkurenceschopnosti fire a státu. Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou ICT v době dynamických změn. Programové bloky konference pokrývají široké spektrum témat tak, aby řešení jednotlivých problémů bylo posuzováno z mnoha různých hledisek (např. manažerského, obchodního, technologického atd.) a z hlediska specifik řešení daného problému dle sektoru ekonomiky a velikosti podniku. Odborné aktivity na konferenci budou již tradičně probíhat ve třech různých formách:
1) přednášky 2) workshopy a 3) případové studie.
Tématické bloky
- Konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy
- Enterprise Architecture a její inovační potenciál
- Aplikace a technologie strategického významu
- Řízení informačních aktiv, jejich rizik a kontinuity
- Cloud Computing: Příležitosti a výzvy
- Právo a IT
- Sociální síť IT odborníků, univerzit a firem
Program bude doplněn o presentace nejlepších projektů ICT oceněných v soutěži „IT projekt roku“.
Detailní program konference najdte na adrese: http://si.vse.cz/program.asp
Konference se koná ve dnech 5. a 6. června 2011 v prostředí paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově.